Voortgang regelgeving voor zelfstandigen

De regelgeving voor zelfstandigen gaat de komende jaren veranderen. Een recente kamerbrief bevat de stand van zaken. Zo gaan alle zzp-ers in 2021 minimaal 16 euro (prijspeil 2019) per uur verdienen. Dat kan voor een zzp-er leiden tot minder opdrachten of daling van het huidige inhuurtarief naar 16 euro. Deze effecten worden nog onderzocht. Wat zijn andere aangekondigde maatregelen?

Werkwijze minimumtarief
De verantwoordelijkheid voor het controleren en betalen van het minimumtarief komt bij de opdrachtgever. Die is echter afhankelijk van informatie van de opdrachtnemer. Daarom moet de opdrachtnemer voorafgaand aan elke opdracht een offerte met een inschatting van de directe kosten en uren overleggen aan de opdrachtgever. Zo kan de opdrachtgever het verwachte uurtarief bepalen. De opdrachtnemer moet, bij opdrachten voor zakelijke opdrachtgevers, gedurende de opdracht de directe kosten en uren bijhouden, en deze gegevens na afloop aan de opdrachtgever verstrekken. Indien achteraf blijkt dat er meer directe kosten en/of uren zijn gemaakt dan vooraf ingeschat en het tarief daardoor onder het minimumtarief zou uitkomen, dan is de zakelijke opdrachtgever verplicht om bij te betalen.

Zzp-ers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt
Zelfstandige ondernemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt krijgen de mogelijkheid om niet te kiezen (opt-out) voor toepassing van loonheffing en werknemersverzekeringen. Ze hebben dan zekerheid dat ze buiten dienstbetrekking werken. De reikwijdte van deze opt-out wordt uitgebreid naar een deel van het arbeidsrecht en (onder voorwaarden) naar pensioenen en cao’s. Zo wordt het een zelfstandigenverklaring. Een werkende met een zelfstandigenverklaring kan dan bijvoorbeeld geen aanspraak maken op loondoorbetaling bij ziekte, als achteraf toch blijkt dat er sprake was van werknemerschap. En de opdrachtgever hoeft dan ook niet met terugwerkende kracht pensioenpremies te betalen als het pensioenfonds oordeelt dat de werkende met een zelfstandigenverklaring toch een werknemer is. Ook de doorwerking van de zelfstandigenverklaring naar de arbeidsvoorwaarden in cao’s biedt de opdrachtgever extra zekerheid.

Zelfstandigenverklaring
Voor gebruik van de zelfstandigenverklaring gelden de volgende voorwaarden:

  1. In de overeenkomst van opdracht moet opgenomen zijn dat partijen de bedoeling hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten.
  2. De arbeidsbeloning bedraagt minimaal € 75 per uur (prijspeil 2019).
  3. De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal een jaar.
  4. De opdrachtgever en de opdrachtnemer ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring.
  5. De opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan.

Stijging administratieve lasten
Voor alle betrokken partijen, zowel opdrachtnemers als zakelijke en particuliere opdrachtgevers, hebben de voorstellen een stijging van de administratieve lasten tot gevolg. Partijen moeten de directe kosten en uren bijhouden. De opdrachtgever moet het uurtarief vooraf op offertebasis en achteraf op nacalculatiebasis controleren. Daarom moet de opdrachtnemer na afloop van de werkzaamheden een overzicht verstrekken van de direct aan de opdracht toerekenbare kosten en uren. Het is van belang dat partijen goed bekijken of ze aan de voorwaarden voldoen en dat goed vastleggen. Het niet voldoen aan de voorwaarden kan namelijk grote gevolgen hebben.

Tip: De uitwerking van details duurt nog wel even, maar de markt gaat ongetwijfeld al inspelen op de voorgestelde regelgeving. Overleg tijdig met uw adviseur wat dit voor u als opdrachtgever of opdrachtnemer kan gaan betekenen.  

Meer nieuws

Waarom is een boekhouder belangrijk

Waarom is een een boekhouder belangrijk?

Lees verder
Wanneer is het verstandig zelf de boekhouding te doen

Wanneer is het verstandig zelf de boekhouding te doen?

Lees verder
Online boekhouden

Zeven voordelen van online boekhouden

Lees verder
Auto zakelijk of prive

Koop je jouw auto zakelijk of privé?

Lees verder
Aftrekposten

Welke aftrekposten heeft een zzp’er?

Lees verder

Ervaringen


"Ik heb zelf weinig verstand van administratie en boekhouding. De Vlieger Administraties heeft me helder uitgelegd wat ze hebben gedaan en me snel en professioneel geholpen."

Michael de Groot Freelance Webdesigner

"De Vlieger Administraties heeft orde in mijn boekhoudchaos geschapen. Ze hebben mij goed op de hoogte gehouden en secuur werk geleverd."

Roy de Groot Kunstenaar

Gratis adviesgesprek

Door onze doeltreffende werkwijze en ervaring zijn wij in staat om de kosten voor u laag te houden. Neem contact met ons op voor een gratis advies gesprek.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.