nieuw: modelovereenkomsten verplicht

Per 1 mei: modelovereenkomsten

Vanaf 1 mei wordt de bestaande VAR verklaring vervangen door de wet DBA : Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.In het kort komt het er op neer dat per sector een modelovereenkomst komt die opgesteld moet worden tussen opdrachtgever en ZZP-er.

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. algemene modelovereenkomsten
  2. voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen
  3. Individuele overeenkomsten

Beoordelen arbeidsovereenkomst

De opdrachtgever is vanaf 1 mei 2016 verantwoordelijk voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf als bijvoorbeeld de Belastingdienst een arbeidsovereenkomst constateert. Ook als blijkt dat de manier van werken niet volgens de goedgekeurde overeenkomst gaat en er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval verzekerd voor werknemersverzekeringen.

Beoordeling inzake ondernemerschap

De Belastingdienst gaat de overeenkomsten alleen beoordelen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of en daardoor de plicht tot het inhouden en afdragen van loonheffingen door de opdrachtgever. De zzp’er moet bij zijn aangifte inkomstenbelasting aantonen dat hij voldoet aan de criteria van het ondernemerschap om recht te hebben op de fiscale ondernemersvoordelen. Criteria van ondernemerschap zijn onder andere mate van gezagsverhouding met opdrachtgever, risico , zelfstandigheid, aantal opdrachtgevers.

Gevolgen geen ondernemerschap

Voldoet de zzp’er niet aan de criteria voor het ondernemerschap en is er ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst dan valt de zzp’er onder de categorie resultaatgenieter (ROW) en dient zijn inkomen aan te geven als resultaat uit overige werkzaamheden. Het gevolg is dat de zzper geen recht heeft op startersaftrek, zelfstandigenaftrek en 14% mkb winstvrijstelling. De starteraftrek en zelfstandigenaftrek geeft alleen al een aftrekpost van € 9403.

De voorbeeldovereenkomsten per sector zijn te downloaden via de site van de belastingdienst of bijvoorbeeld via zzpmodelovereenkomsten.

zzpmodelovereenkomsten_filmpje_website

Previous
Next

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *